Úvodní stránka » Historie domu

Historie Horského domu

Téměř 70-ti letá tradice rodiny Lorencových

První zmínka o Horském domě pochází z let 1911-1913. Dům byl postaven panem Emilem Bergerem asi 40 m níže než stálo původní stavení rodiny Bergerů. Z tohoto původního stavení je v dnešní době znatelná jen mírná rovinka. Dodnes je dochovaná fotografie se stavbou původní chalupy.

Bývalým majitelům patřila louka kolem domu o velikosti cca 2 ha a les nad domem, ve kterém si vybudovali vlastní studnu a vodovodní potrubí do domu. Toto potrubí je funkční dodnes.

Rodina se živila hlavně budním hospodářstvím a prací v lese. Dle dochovaných materiálů byly na Horském domě i 3 pokojíčky na pronajímání. Cena se pohybovala od 0,90 - 1,50 RM /říšské marky/. V zimním období se platil navíc příplatek za topení.

Ještě za druhé světové války bydlela na Horském domě rodina Bergerů, tenkrát již další generace, rodina Adalberta Bergera. Rodina byla po druhé světové válce vysídlena a dům byl zestátněn.

Již od září 1946 jsou datované počátky bydlení rodiny Lorencových na Horském domě. Byla sepsána smlouva mezi Československým státem a manžely Annou a Václavem Lorencovými o prodeji nemovitosti, následně se rodina přestěhovala z Prahy do Pece pod Sněžkou na Horský dům.

Počátky po druhé světové válce byly velmi těžké a rodina se živila zemědělskou činností. V domě byl velký chlév, kde bylo až pět kusů dobytka. Václav Lorenc si na Horském domě zřídil také krejčovskou dílnu. S rozvojem turistiky přichází do Pece pod Sněžkou více turistů, první turisté na Horském domě přespali v roce 1948. Kromě lůžka bylo turistům nabídnuto i vlastní mléko, máslo, tvaroh, vajíčka či podmáslí. V roce 1950 bylo v domě již pět jednoduchých pokojů na pronajímání. V domě bylo jedno umyvadlo s tekoucí studenou vodou, která se přihřívala v konvích na kamnech.

V letech 1962-1963 k nám začali jezdit první hosté z bývalé NDR. Bylo ovšem zakázáno hostům poskytovat další služby. Nesměly se připravovat snídaně, prodávat mléko, sýry, tvaroh, máslo, ani jakékoliv jiné služby za úplatu. Hosté si mohli na Horském domě sami vařit snídaně a večeře z vlastních zásob na dvou vařičích, které byly k dispozici na chodbě. V roce 1969-1970 byla provedena v domě první rekonstrukce, kdy bylo vybudováno ústřední topení a zavedena teplá a studená voda na pokoje. Pokoje byly zmodernizovány a vybaveny novým nábytkem. Také byly zhotoveny dvě splachovací toalety pro hosty, do této doby byly WC pouze suché.

V roce 1972 jsme byli jako poslední rodina v blízkosti centra obce donuceni zrušit hospodářství. Soukromé hospodaření a pronajímání bylo ze strany státních orgánů stále více potíráno. Až do roku 1989 bylo velmi obtížné přijmout hosty z tzv. kapitalistické ciziny. Po roce 1989 došlo ke změně v celém východním bloku a nastala podpora soukromého podnikání.

Až do roku 1991 vedla Horský dům Anna Lorencová, která se zde starala o hosty až do svých sedmdesáti let. Od roku 1991 na Horském domě začíná soukromě podnikat již druhá generace rodiny Lorenců, manželé Eva a Václav Lorencovi. Na Horském domě dochází k rozvoji služeb, vybudovali se první sprchy pro hosty a nové toalety. Byly vybudovány první tři pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Po padesáti letech od začátku našeho hospodaření na Horském domě jsme se v roce 1999 rozhodli pro celkovou rekonstrukci domu. Od května do prosince 2000 proběhla rekontrukce domu do podoby, kterou mohou naši hosté při své návštěvě dnes vidět. Služby našeho domu bychom rádi i do budoucna vylepšovali.

Na Horském domě máme rovněž vlastní vodu z našeho pramene, který se nachází 600 metrů nad domem v lese. Vodu je možné bez problémů pít. Pramen pochází z roku 1912, kdy byl dům postavem. Na požádání můžeme předložit protokol o rozboru pitné vody, který se provádí 2x ročně. Někteří naši hosté si vodu při odjezdu odvážejí v lahvích domů. Voda má v zimě teplotu 2-4°C, v létě 7-8°C.

Tímto Vás také srdečně zveme k pobytu na Horském domě v Peci pod Sněžkou, který v roce 2012 oslavil 100-leté výročí.

Eva a Václav Lorencovi
Horský dům 195
542 21 Pec pod Sněžkou